УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА
ОГНЯРИ
КУРСОВЕ ЗА ОГНЯРИ
Учебният център обучава курсисти за придобиването на огнярска правоспособност.
Специалността, която се получава след успешното приключване на курса е "Машинист на котли - високо налягане II-ра степен".
Тази специалност дава право на завършилия да обслужва парни и отоплителни котли както в промишлени предприятия, така и в хотели, административни сгради, детски градини и училища, жилищни сгради и др., както и навсякъде където работят такива съоръжения.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБУЧАВАН ЗА ОГНЯР?
Всеки български гражданин със свидетелство за основно образование, може да бъде обучен за огняр и да получи удостоверение за правоспособност.
С удостоверението за правоспособност огнярът може да работи на трудов или граждански договор навсякъде, където са инсталирани парни и отоплителни котли.
Придобитата квалификация дава право на огнярът да поддържа и обслужва парни котли и агрегати.


ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Обучението се осъществява от преподаватели, които са специалисти в областта на енергетиката и са с дългогодишен практически и преподавателски опит.
Обучението се извършва на два модула: теория и практика и има за цел пълното усвояване на материята и запознаване с устройството и експлоатацията на парните котли. Практиката се провежда в реално функционираща котелна централа.